Blanketter

Här ansöker du om barnomsorgsplats.

Trolleby har egen barnomsorgskö och med syskonförtur.  Ni ansöker om barnomsorgsplats genom att klicka på den blåa länken “Barnomsorgsplats” nedan.

Barnomsorgsplats

Trolleby har semester stängt under V28, 29, 30 och samarbetar då med den kommunala förskolan om behov finns.

Här är blanketten om du vill ändra schema

Barnomsorgsschema

Här hittar du blanketten för inkomstuppgift

Trolleby förskola följer Heby kommuns riktlinjer gällande barnomsorgstaxa.

Inkomstuppgifter

Här lämnar du synpunkter som är viktiga för oss

Synpunkter och klagomål

Här finns blanketten för uppsägning av barnomsorg

Uppsägning av plats

Trolleby förskola följer Heby kommuns riktlinjer gällande förskola.

Läs mer om Heby kommuns riktlinjer här