Värdegrund

Alla som arbetar på Trolleby ska medverka till att barnen känner glädje, trygghet, omvårdnad och respekt.

Vi strävar efter att alla barn på Trolleby:

Respekterar och lyssnar på varandra, samt visar hänsyn
Känner empati och kan leka tillsammans
Lär sig att lösa konflikter och sätta ord på sina känslor
Upplever vi-känsla

Vi alla tillsammans arbetar dagligen med vår värdegrund i fokus