Om oss

Förskolan Trolleby är en privat förskola och ligger i Östervåla i Heby kommun.

Vi har pedagogisk verksamhet för barn mellan 1-5 år. Förskolan har 400 kvm rymliga lokaler i två byggnader, eget kök och en inhägnad gård med skogen nära inpå för utomhuspedagogik och egen grillkåta för verksamheten.

KitchenVi erbjuder barnen:

  • Mycket rörelse
  • Utomhuspedagogik
  • Rytmik, musik och rim & ramsor
  • Hemlagad mat

En stor del av vår pedagogiska verksamhet bedriver vi utomhus. Vi vill ge barnen en utvecklande och stimulerande förskoletid, där vi i stor utsträckning använder naturen som resurs.

Samlingar, rörelselekar, gymnastik, drama, skapande, rim och ramsor och fri lek sker i huvudsak i skog och mark och/eller på förskolans gård och närmiljö.

För att träna motoriken går vi ut i skogen där det finns gott om möjligheter att rulla, åla, krypa, stödja, balansera, gå, springa, hoppa, klättra, hänga, kasta-fånga, tänja. Alla de här rörelserna behöver vara automatiserade för att ett barn ska vara läs och skrivberedd, det sker vid sjuårsålder.

Ute kan vi också följa naturens växlingar och titta på djur, fåglar och småkryp. Barnen tränar sina sinnen då vi tittar, luktar, smakar, och känner på olika bär, frukter och naturmaterial. Och att lyssna på alla olika ljud är spännande.

Barns behov av kunskap, rörelse och gemenskap tillfredsställs genom vistelse i naturen. Modern forskning visar att ett barn som får vara ute mycket får ett mer utvecklat rörelsemönster och är friskare. Barnet får starkare skelett och muskler. Barn stressar mindre om det finns gott om lekyta.

En viktig del av vårt arbete med barnen på förskolan Trolleby är att använda oss av sång och musik. Det ingår varje dag i vår verksamhet, spontant eller som en del i vår samling. Barnen upplever glädje, lockas till lek och rörelse, blir medvetna om kroppen, och utvecklar språket genom att lyssna och sjunga med i sånger. Vi spelar också tillsammans på olika instrument t.ex. maracas, ägg, mm.

TrollFör de mindre barnen använder vi oss mycket av rörelsesånger. Då kan barnen både se och höra vad som berättas i sången och de förstår ordens innebörd bättre. Trolleby har också en musikanläggning med mikrofoner som vi använder både inomhus och utomhus.

Man vet aldrig om det kommer någon på oväntat besök och sjunger med. Det finns både troll, kungar, prinsessor, pirater, clowner, häxor m.fl. runt knuten. Dessa olika figurer kan också ibland behöva hjälp med att lösa små problem, både på förskolan och i skogen, och man vet aldrig när de dyker upp.

Vår vision är att alla barn har lust och nyfikenhet till fortsatt lek och lärande.

Vi vill att varje barn som vistas på Trolleby ska ha självförtroende och tilltro till sin egen förmåga och fungera i grupp.

Läs mer om utomhuspedagogik på Trolleby